Vad DU som beställare ska ha koll på innan...

 • Dagen innan ett hårdare motionspass (massage kan ge en okontrollerad och avspänd kropp och hästen
  är inte riktigt sig själv och kan skada sig). Samma dag som ett medium/hårt motionspass. Dagen
  efter ett medium/hårt motionspass.

 • Halt häst skall alltid undersökas av veterinär innan massagebehandling för att eliminera att det kan vara
  skelettskada eller en senskada

 • Feber/undertemp

 • Infektioner/bakteriella infektioner

 • Maligna tumörer/hudåkommor/variga sår/blodpropp

 • Akuta frakturer/luxationer (ur led), rådfråga veterinär när/om häst kan börja behandlas.

 • Njurskador, blåssjukdomar, lungblödare

 • Akut inflammation - varma och väldigt ömma/svullna muskler

 • Akuta buksmärtor

 • Dräktighet

 • Om hästen har fång eller precis haft fång och fortfarande står under behandling.

 • Vid vaccination eller avmaskning, avvakta 7-10 dagar (om hästen fått negativ reaktion)

Vad DU som beställare ska tänka på efter...

 • En spänd häst som får massage blir ofta trött och hängig efter en behandling. Det beror på att man löser upp spänning/muskelknutor och får blodcirkulationen att komma igång.

 • Hela kroppen kan komma i gång på ett annorlunda sätt som den ej är van vid.

 • Då man börjar lösa upp spänningar som en häst har gått runt med länge är det inte ovanligt att  det ter sig som att smärtan flyttar runt i omgångar, det beror på att man får loss kompensationsspänningar och kommer allt närmare ursprunget. Detta kan visa sig som; smärta i andra muskler, en eventuell hälta som hästen kompenserat för blir tydligare. Det är dessutom ganska vanligt att hästen blir öm i musklerna och får som träningsvärk de närmaste dagarna efter behandling - men det ska ge med sig!

 • Det är mycket viktigt att hästen har fri tillgång till vatten efter massagen då den gör av med mer vätska när cirkulationen kommer igång - mer slagg som kommer ut i avföring, urin och svett.

 • Hästen kan också bli lite snuvig efter en massagebehandling. Om så sker ha koll så den inte blir sjuk då veterinär kan behöva tillkallas.

 • Efter behandlingen är det bra att skritta hästen för hand i ca 15 minuter så den inte stelnar till och så att den får känna in sin kropp . Är hästen väldigt slö efter behandlingen så låt den vila i sin box ca 30 minuter och gå sedan ut och gå.